برای کسب اطلاعات کافی از خرید فیلتر غبارگیر محیط برای صنایع مختلف از شرکت لیا قیفیلتر که طراح و قسفتولیسازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

تمام گرد و غبارهای خانه من از کجا می آید؟
بیشتر گرد و غبار داخلی از بیرون خارج می شود. ... در این مطالعه ، دیوید لیتون و پالوما بیامر خاطرنشان کردند که گرد و غبار خانگی شامل گلدان است که شامل پوستی مرده است که توسط مردم ریخته می شود ، الیاف حاصل از فرش و مبلمان اثاثه یا لوازم داخلی و ذرات موجود در هوا و هوا را از بیرون بیرون می ریزند.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید