برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فروش میکرو فیلترهای پارچه ای طبقه بندی شده در ابعاد مختلف از 1 تا 1000 و بالاتر متر جهت تامین نیاز فیلتراسیون صنایع مختلف و آزمایشگاهی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

باکتری ها (همراه با قارچ ها) تجزیه کننده ها هستند که ضایعات و اجسام موجودات زنده را تجزیه می کنند و اجزای آنها را برای استفاده مجدد در دسترس می گذارد. سلولهای باکتریایی در حدود 1 تا 10 میکرون در طول و از 0.2 تا 1 میکرون در عرض.

با توجه به مطالعات انجام شده توسط یک سازنده موتور، این ذرات کوچکتر از 10 میکرون، حدود 3.6 برابر سایش (میله ها، حلقه ها و یاطاقان اصلی) را بیشتر از ذرات بیشتر از 20 میکرون تولید می کنند. فیلترهای معمولی خودرو روغن ذرات 40 میکرون و بزرگتر را حذف می کنند       

براب کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید