جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش و خرید فیلترهای فایبرگلاس مناسب اتاق رنگ و استاندارد می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

فیلترهای میکروفیبر شیشه ای ارائه شده در این طیف محصول از میکروفیبر 
Community Verified icon

 

فیلتر میکروفیبر شیشه ای چیست؟

فیلترهای میکروفیبر شیشه ای ارائه شده در این طیف محصول از میکروفیبر شیشه ای 100% بوروسیلیکات بدون استفاده از بایندر یا عوامل تقویت کننده تولید می شوند. این فیلترها مزایای زیادی را در طیف گسترده ای از کاربردهای تحلیلی ارائه می دهند. الیاف مورد استفاده برای ساخت این فیلترهای عمقی صاف و یکنواخت هستند