قیمت بگ فیلترهای در کارخانه سیمان

حداکثر مقدار توصیه شده از ناخالصی ها در محصول که به فیلتراسیون منتقل می شود نباید از 10 میلی گرم در لیتر تجاوز کند؛ در غیر این صورت توصیه می شود بین فیلتر های خودکفا، کریکت و آبرفتی انتخاب شود لازم است پیکربندی کیسه مناسب را مطابق با الزامات تولید انتخاب کنید.

مواد کیسه های مورد استفاده در صنعت غذا باید با الزامات FDA برای تولید مواد غذایی مطابقت داشته باشد، در تنظیم کننده، شما می توانید گزینه صحیح را انتخاب کنید.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید