شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر

تامین نیازمندی های فیلتراسیون در سطح کشور

۵ مطلب با موضوع «فیلتر مایعات :: فیلتر زهکشی» ثبت شده است

خرید انواع فیلترهای زهکشی

خرید انواع فیلترهای زهکشی

برای اطلاع از خرید انواع فیلترهای زهکشی با ما در تماس باشید

آب دریا از طریق یک غشای نیمه رسانا مجبور می شود که نمک را از آب جدا کند. از آنجایی که تکنولوژی به طور معمول نیاز به انرژی کمتری نسبت به تقطیر حرارتی دارد، بیشتر گیاهان جدید مانند تامپا از اسمز معکوس استفاده می کنند. هزینه های زیست محیطی آب شیرین نیز وجود دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
liafilter
فروش فیلتر مایعات میکرونی

فروش فیلتر مایعات میکرونی

برای اطلاع از فروش فیلتر مایعات میکرونی با شماره تماس های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید

در سالهای اخیر با افزایش آگاهی درباره اهمیت استفاده بهینه از منابع محدود آب و خاک، احداث زهکشهای سطحی و زیرزمینی بهعنوان راهکاری برای بهبود بهرهبرداری از اراضی شالیزاری مورد توجه قرار گرفته است )درزی و همکاران، 0930 .)در این بین، احداث زهکشهای زیرزمینی با توجه به تلفات کمتر زمین مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از مهمترین پارامترهای طراحی این سامانهها و بخش اعظم هزینههای آن، پوششهای زهکشی میباشند که الزم است عملکرد و پیامدهای مثبت و منفی اثرات زیستمحیطی آن بررسی شود

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
liafilter
فروش رولی فیلتر زهکشی

فروش رولی فیلتر زهکشی

برای اطلاع از خرید فیلتر کفی پلیتد در ابعاد سفارشی با شماره تماس های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید

آب به عنوان یک ماده حیات بخش در هر جایی که انسان زندگی کند مورد نیاز می باشد. اما زیاد بودن یـا ماندن بیش از حد آب در خلل و فرج خاک باعث به وجود آمدن حالت ماندآبی می شود. عوامل به وجود آورنده ماندآبی  آب های اضافی سطحی حاصل از بارندگی های مداوم و سنگین.  نشت از رودخانه ها یا کانال های انتقال آب خاکی در اراضی کشاورزی.  آبیاری اضافی به منظور اصلاح خاک و خارج ساختن املاح از بسـتر فعالیـت ریشـه کـه اصطلاحاً به آن آبشویی می گویند.  بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی ( که به تدریج بر اثر تبخیر و باقی ماندن املاح خاک را شور یا قلیایی نموده که نیاز است حتماً از محل خارج شوند.)  وجود موانع فیزیکی نظیر جاده، ساختمان، پل در مسیر آبهای زیر سطحی که جریان این آبها را متوقف نموده و باعث به وجود آمدن حات ماندآبی می گردند

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
liafilter
خرید فیلترهای مربوط به زهکشی

خرید فیلترهای مربوط به زهکشی

برای اطلاع از رول و همچنین خرید فیلترهای مربوط به زهکشی در متراژهای مورد نیاز می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

پلی استر سوزنی مصنوعی نبافته ساخته شده از الیاف پلی استر است. پادشاه این احساس را در مخلوط های سیاه و سفید، سفید یا خاکستری ارائه می دهد اما همچنین می تواند رنگ های مختلف را به منظور خاص ارائه دهد. احساس پلی استر در تراکم های مختلف با ضخامت های مختلف اعمال شده است


اگر سوالی در مورد این محصول دارید و جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه  تماس حاصل نمایید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
liafilter
بازار فروش فیلتر زهکشی

بازار فروش فیلتر زهکشی

جهت اطلاع از قیمت بازار فروش فیلتر زهکشی در عرض ها و تراکم های مختلف فقط از محصولات شرکت لیا فیلتر که خاص و قیمتی مناسب دارند استفاده نمایید.

تخلیه فاضلاب یک جرثقیل است که با یک جتکستیل پوشانده شده و پر از شن و ماسه است که در آن جریان آب روان به طور مستقیم از سطح تخلیه شده یا از طریق سیستم لوله

زهکشی می تواند طبیعی یا مصنوعی باشد. ... زهکشی طبیعی، اغلب ناکافی و زهکشی مصنوعی یا انسان ساخته شده است. دو نوع زهکشی مصنوعی وجود دارد: زهکشی سطحی و زهکشی زیر زمین

اگر سوالی در مورد این محصول دارید و جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه  تماس حاصل نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
liafilter