لیا فیلتر ،به لطف تخصص کارشناسان خود؛فروش انواع فیلتر کیسه ای با بسکت رو در سطح کشوری انجام می دهد.


محیط های مختلف بسته های فیلتر مختلف را انتخاب می کنند. به منظور اطمینان از این که تصادف اتفاق نمی افتد، انتخاب مناسب ترین فیلتر کیسه برای محیط زیست، یک نقش خوب است. دما، رطوبت، PH، ترکیب گاز و غیره، جزئیات بیشتر، بهتر است. برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید