برای کامل کردن اطلاعات کافی از قیمت فروش فیلترهای پلی استر و پلی پروپیلن با درجه و میکرون بندی شده های مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر که از 1 تا 1000 میکرون را برای امر فیلتراسیون دارد استفاده نمایید.

فیلترهای میکرونی جهت فیلتر ذرات گاز یا مایع به کار میروند. بررسی یکپارچگی میکرون بندی ها را تایید و مورد استفاده قرار می گیرند.

پارچه های پلی استری کاملا مرغوب بوده و غشای میکروپور استاندارد دارای 10،000،000 منافذ است

در هر سانتی متر مربع از حامل فیلتر، و یک حل شونده در محلول باشد می تواند فیلتراسیون انجام دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید