برای کسب اطلاع از قیمت روز انواع فیلتر کربن جهت بوگیری در مکان های مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید

فیلتر گرانول کربن فعال  معمولا برای جذب ترکیبات طبیعی آلی، ترکیبات مزه و بو و مواد شیمیایی آلی مصنوعی در درمان آب آشامیدنی استفاده می شود. جذب هر دو فرایند فیزیکی و شیمیایی جمع آوری مواد در فاز بین مایعات و فازهای جامد است.

از آنجا که کربن جامد نیست، تمام سموم را حذف نمی کند هرچند این فیلترها طعم را بهبود می بخشد. فیلتر کوره کلر را کاهش می دهد، اما در دفع VOC ها، فلزات سنگین، خرابی های غدد درون ریز یا فلوراید موثر نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید