برای خرید یک فیلتر روغن استاندارد مناسب باید ویژگی ها و نکات زیر رو در نظر بگیرید

این نوع فیلترها برای حذف آلاینده ها از روغن های مختلف (موتور، انتقال) طراحی شده است. در این مورد، فیلتر روغن برای تمیز کردن روغن در کمپرسورها استفاده می شود. الزامات زیر برای فیلترهای روغن اعمال می شود: 1. فیلتر باید ظرفیت کثیف کافی داشته باشد، به عنوان مثال توانایی حفظ و جمع آوری تعداد زیادی ناخالصی های مختلف موجود در روغن. این ویژگی فیلتر به اندازه عنصر فیلتر بستگی دارد و عمر مفید آن را تعیین می کند؛ 2. فیلتر باید از ظرافت مطلوب انتخاب ناخالصی ها اطمینان حاصل کند. این ویژگی توسط اندازه منافذ عنصر فیلتر تعیین می شود. 3. فیلتر روغن برای کمپرسور باید یک مقاومت هیدرولیکی کوچک داشته باشد تا روغن دمیده را تسهیل کند. 4. در صورت افزایش فشار اضطراری در سیستم روانکاری و یا تاثیرات مکانیکی خارجی، فیلتر باید دارای قدرت بالای محفظه باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید