برای تولید انواع فیلتر کیسه ای مایعات می توانید با فروش در ارتباط باشید.

کیسه فیلتر جایگزین BFH2 ساخته شده از فیبر پلی پروپیلن قوی برای فیلتراسیون مایع آب و مایعات غیر چسبناک استفاده می شود. کیسه فیلتر را می توان چندین بار استفاده کرد. بازسازی کیسه ها با شستشو با پودر یا صابون انجام می شود. هنگامی که به شدت خیس خورده است، کیسه در محلول 10 درصد اسید سیتریک از قبل شسته شده است. میزان فیلتراسیون کیسه های قابل تعویض 5، 20، 25 میکرون است کارایی - 45 متر مکعب در ساعت