برای آگاهی از قیمت های مصوب فیلتر کربن فعال؛می توانید با بخش فروش در ارتباط باشید.

فیلتر هوای Havc برای تهویه هوا HAVC فیلتر کربن برای تهویه هوا. 1. معرفی محصول. فیلتر کربن فعال پیش از کربن فعال ساخته شده است که به عنوان یک ماده فیلتری ساخته شده است که یک مدل شکل گوه را برای افزایش سطح فیلتر، یک شبکه فلزی متصل یا یک اسکلت ساخته شده در یک اژدهای فلزی با یک قاب بیرونی فلزی

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید