برای اینکه از ویژگی های فیلترهای کیسه ای صنعتی آگاهی پیدا کنید و با بخش فروش و تولید در تماس باشید.

مواد کیسه های فیلتر پلی ¬ پروپیلن - مواد به اسید و قلیایی مقاوم است. محدوده دمای کاری: 100 تا 110 درجه سانتیگراد؛ پلیستر - با پایداری شیمیایی و حرارتی بالا شناخته شده است. محدوده دما: 160 درجه سانتی گراد -170 درجه سانتی گراد؛ نایلون از نظر شیمیایی مقاوم است (به جز اسید). محدوده دمای کاری 170 تا 190 درجه سانتیگراد؛

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید