با توجه به نیاز صنایع مختلف به انواع فیلتر هیدرولیک که جذب ذرات مورد استفاده قرار می گیرند می توانید جهت خرید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفادخ نمایید.

یک فیلتر هیدرولیک به حذف این ذرات کمک می کند و روغن را به طور مداوم تمیز می کند. عملکرد هر فیلتر هیدرولیک با راندمان حذف آلودگی آن، یعنی ظرفیت نگهداری خاک، اندازه گیری می شود. تقریبا هر سیستم هیدرولیکی دارای بیش از یک فیلتر هیدرولیک است.

یک پمپ هیدرولیک یک منبع مکانیکی قدرت است که قدرت مکانیکی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل میکند (انرژی هیدرواستاتیک یعنی جریان، فشار). این جریان با توان کافی برای غلبه بر فشار ناشی از بار در خروجی پمپ تولید می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید