برای کسب اطلاعات کافی از قیمت خرید رولی فیلتر تابلو برق در ضخامت های مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

فیلتر پنجاه میکرون فیلتر تله ذرات 50 میکرون یا بزرگتر، در حالی که یک کارتریج 2 میکرون تکه تکه ذرات دو میکرون و یا بزرگتر. آنها بیشتر به عنوان "اسمی" یا "مطلق" طبقه بندی می شوند. یک فیلتر اسمی 5 میکرون است که 85 درصد ذرات پنج میکرون و بزرگتر را تسخیر می کند.

اگر سوالی در مورد این محصول دارید و جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه  تماس حاصل نمایید.