برای اطلاع کافی از قیمت فروش فیلتر میکرونی پارچه ای آزمایشگاهی و صنعتی در میکرون بندی های مختلف از مجصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

تخلیه سه گانه - یک روش تخلیه که در ابتدا خلاء را بین 1000 تا 2000 میکرون می کشد. سپس مقدار کمی مبرد و یا یک گاز غیر مستقیم مثل نیتروژن وارد سیستم می شود. هدف این است که گاز برای جذب رطوبت از سیستم.

میکرومتر، همچنین به نام میکرون، واحد اندازه گیری متر برای طول 0.001 میلی متر، یا حدود 0.000039 اینچ است. نماد آن μm است. میکرومتر به طور معمول برای اندازه گیری ضخامت یا قطر اشیای میکروسکوپی، مانند میکروارگانیسم ها و ذرات کلوئیدی

اگر سوالی در مورد این محصول دارید و جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه  تماس حاصل نمایید.