یکی از بارزترین تولیدات شرکت لیا فیلتر در زمینه انواع فیلترهای کربن اکتیو است

فیلترهای هوای کربن فعال می توانند در چند منطقه مفید باشند. ترکیبات آلی فرار (VOCs). فیلترهای هوا کربن می توانند در فیلتر کردن VOCs از هوا موثر باشد. ... برخی از گازهای موجود در سیگار سیگار یا آنهایی که با خشک کردن رنگ یا تمیز کردن محصولات می توانند از طریق یک فیلتر کربن از هوا خارج شوند

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید