برای اطلاع از قیمت و همچنین بازار فروش فیلتر نبافته ژئوتکستال از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

کاربرد نمد نبافته ( ژئوتکستال)

جاده (تقویت سازه ها، دامنه ها، جاده های موقت)

ساخت و ساز در مجموعه سوخت و انرژی (خطوط لوله مهندسی، ساخت و ساز جاده)

هیدرولیک (دستگاه سدها، حفاظت از ساحل، مخازن)

راه آهن (لایه دستگاه، تقویت پل ها و دامنه ها، حفاظت)

فرودگاه (باند ماشین، بالابر هلیکوپتر)

صنعتی (جاده های وسیله نقلیه، دیوارهای نگهداری، سرزمین ها)

مسکن (مسکن بدون ساخت و ساز ژئوسنتتیک برای ساخت و ساز با کیفیت بالا از زمینه تولید غیر ممکن نیست)

محوطه سازی (پارکینگ دستگاه، آهنگ، جاده های دسترسی، بانک های مخازن)

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید