جهت کسب اطلاع از نحوه خریداری پارچه فیلتر کربن اکتیو با شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر در تماس باشید. 

فیلترهای هوای کربن فعال می توانند در چند منطقه مفید باشند. ترکیبات آلی فرار (VOCs). فیلترهای هوا کربن می توانند در فیلتر کردن VOCs از هوا موثر باشد. ... برخی از گازهای موجود در سیگار سیگار یا آنهایی که با خشک کردن رنگ یا تمیز کردن محصولات می توانند از طریق یک فیلتر کربن از هوا خارج شوند

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید