برای اطلاع از خرید فیلتر کربن اکتیو  با شماره تماس های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید

فیلترهای هوا کربن می توانند در فیلتر کردن VOCs از هوا موثر باشد. ... برخی از گازهای موجود در سیگار سیگار یا کسانی که از خشک شدن رنگ یا تمیز کردن محصولات استفاده می کنند می توانند از طریق یک فیلتر کربن از هوا خارج شوند. بنزن، تولوئن، زایلن و برخی از ترکیبات کلرندی از جمله آنهایی هستند که ممکن است توسط فیلترهای کربن حذف شوند

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایی