برای اطلاع از نحوه سفارش ساخت فیلتر هپا با ما در تماس باشید

با این حال، فیلترهای HEPA به خوبی در معرض غرق شدن هستند. ... جوش های بدون فیلتر HEPA ممکن است ذرات را به اندازه 50 میکرون فرا بخواند، اما واکنش های با فیلتر HEPA واقعی می تواند ذرات کوچکتر را از یک فرش حذف کند. شما مجبور نیستید به حیوانات خانگی خود بپیوندید و یا از یک وضعیت تنفسی رنج ببرید تا یک خلاء با فیلتر HEPA خریداری کنید

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس حاصل نمایید