برای کسب اطلاعات کافی ازانواع قیمت فیلتر هپا از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

باید هر 12 تا 18 ماه جایگزین شود. فیلترهای کربنی: باید از سه تا شش ماه جایگزین شود. پیش فیلترها: هر 30 روز باید تمیز شود و هنگام خالی شدن جایگزین شود. فیلترهای دائمی: باید هر سه ماه تمیز شود و هنگام آسیب دیده جایگزین شود

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید