شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر برای اطلاع از فروش تیراژ فیلترهای کربن فعال در ابعاد مختلف مشاوره فنی و تولید را به تعداد درخواستی انجام می دهد

ضد عفونی با کلرامین. ... کلرامین ها گروهی از ترکیبات شیمیایی هستند که حاوی کلر و آمونیاک هستند. نوع خاص کلرامین مورد استفاده در ضدعفونی آب آشامیدنی مونوکلورامین نامیده می شود. مونوکلارآمین به سطحی که میکروب ها را میکشد، به آب میانجامد، اما هنوز امن است

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید