شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر برای اطلاع از خرید فیلتر یا صافی بو  در ابعاد مختلف مشاوره فنی و تولید را به تعداد درخواستی انجام می دهد

دلیل این امر که زغال چوب فعال مواد بسیار خوبی برای فیلترهای آب می سازد این است که طبیعی است که در حذف بسیاری از سموم از آب، مانند ترکیبات آلی فرار و کلر، بدون استفاده از مواد شیمیایی یا سلب کردن آب نمک ها و مواد معدنی است

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید