شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر برای اطلاع از تولید فیلتر کربن اکتیو هوا در ابعاد مختلف مشاوره فنی و تولید را به تعداد درخواستی انجام می دهد

فیلترهای نوع HEPA

با این حال ، آنها لازم نیست که مطابق با استانداردهای فیلترهای HEPA واقعی یا مطلق باشند. بسیاری از فیلترهایی که به عنوان HEPA به فروش می رسند ممکن است فقط 85 تا 90 درصد از کل ذرات را جذب کنند ، و این درصد حتی می تواند برای ذرات 1 میکرون و پایین تر سقوط کند. این فیلترها شماره سریال نخواهند داشت

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید