شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر برای اطلاع از خرید فیلتر مایعات میکرونی  در ابعاد مختلف مشاوره فنی و تولید را به تعداد درخواستی انجام می دهد

ابتدا سطح کل پارچه جمع کننده خود را با محاسبه مساحت فیلتر هر فیلتر (قطر کیسه x 3.14 x طول 144 [[برای تعداد اینچ در یک فوت مربع] = ناحیه پارچه فیلتر) محاسبه کرده و سپس آن رقم را با کل ضرب کنید. تعداد کیسه های جمع کننده

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید