شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر برای اطلاع از خرید فیلترهای HEPA H13  در ابعاد مختلف مشاوره فنی و تولید را به تعداد درخواستی انجام می دهد

آیا همه فیلترهای HEPA یکسان هستند؟
فیلترهای نوع HEPA
با این حال ، آنها لازم نیست که مطابق با استانداردهای فیلترهای HEPA واقعی یا مطلق باشند. بسیاری از فیلترهایی که به عنوان HEPA به فروش می رسند ممکن است تنها 85 تا 90 درصد از کل ذرات را جذب کنند ، و این درصد حتی می تواند برای ذرات 1 میکرون و پایین تر سقوط کند. این فیلترها شماره سریال نخواهند داشت.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید