شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر برای اطلاع از سفارش ساخت فیلتر گلخانه  در ابعاد مختلف مشاورهفنی و تولید را به تعداد درخواستی انجام می دهد

آیا اتاق  رشد بو دارد؟
خنثی کننده بو (بوی آن را بپوشانید) توجه: توصیه می شود این محصولات را در اتاق رشد یا چادر خود با گیاهان شاهدانه گلدار قرار ندهید. ... با این حال ، اینها در خنثی کردن بوهای خارج از منطقه رشد فوق العاده مؤثر هستند. بر خلاف فیلتر کربن ، خنثی کننده بو بوها را از هوا "نمی شست".

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید