شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر برای اطلاع از قیمت برخی از فیلترهای بوگیر به تعداد درخواستی انجام می دهد

چرا کربن فیلتر خوبی است؟
دلیل اینکه ذغال فعال باعث ایجاد چنین ماده عالی برای فیلتر آب می شود این است که در از بین بردن بسیاری از سموم از آب مانند ترکیبات آلی فرار و کلر بدون استفاده از مواد شیمیایی یا سلب کردن آب نمک ها و مواد معدنی طبیعی و مؤثر است.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید