برای کسب اطلاعات کافی از قیمت انواعی از فیلتر های کربن هوا و برای صنایع مختلف از کربشرکت لیا فیلتر که طراح و سازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

آیا فیلترهای کربن برای نوشیدن آب ایمن هستند؟
فیلترهای آب کربن ایمن هستند ، به خصوص اگر برای شخص ثالث برای ایمنی مواد امتیاز داده شده باشد. کلیه فیلترهای کربن برای از بین بردن CTO (کلر ، طعم و بو) از بین می رود و بلوک های کربن زیر میکرون آلودگی های دیگر مانند سرب یا کیست را از بین می برد.

 

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید