برای کسب اطلاعات کافی از خرید فیلتر هود لامینار در ابعاد مختلف و برای صنایع مختلف از شرکت لیا قیفیلتر که طراح و سازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

آیا فیلترهای کربن لازم هستند؟
آیا من به فیلتر کربن احتیاج دارم یا لازم نیست؟ در یک مخزن سالم ، کربن ضروری نیست ، مگر اینکه نیاز به حذف داروها داشته باشید. ... این ظرفیت فیلتر را افزایش می دهد و یک فیلتر کربن فعال و تازه را برای از بین بردن داروهای باقیمانده و سایر ذرات میکروسکوپی احتمالاً خطرناک آماده استفاده می کند

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید