برای کسب اطلاعات کافی ازقیمت فیلتر کربن جذب بو  در ابعاد مختلف و برای صنایع مختلف از شرکت لیا قیفیلتر که طراح و سازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

چه مدت فیلتر هوا HEPA دوام می آورد؟
بسیاری از فیلترهای بزرگ HEPA ، مانند نمونه های موجود در Amaircare 3000 ، در شرایط مناسب تا 5 سال دوام می آورند ، اگرچه 2-3 در فضاهایی با مقادیر بیشتر ذرات موجود در هوا واقع بینانه تر هستند. برای فیلترهای کربن ، متوسط طول عمر به طور کلی 3-5 سال است.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید