برای کسب اطلاعات کافی از خرید فیلتر بوگیر کربن در کشور و برای صنایع مختلف از شرکت لیا قیفیلتر که طراح و تولیسازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

آیا فیلتر کربن بو را از بین می برد؟
فیلتر کربن فعال همچنان بخشی از ترکیب بو را از بین می برد تا به اشباع برسد. بسته به میزان قابل قبول بو در گلخانه یا هوای خارج از آن ، ممکن است لازم باشد قبل از رسیدن اشباع ، فیلتر کربن را از خط خارج کنید

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید