برای کسب اطلاعات کافی ازقیمت تیراژ فیلتر هپا برای صنایع مختلف از شرکت لیا قیفیلتر که چند بار نیاز به تغییر فیلتر HEPA دارید؟
در یک مکان مسکونی ، فیلتر HEPA ممکن است دو یا سه سال قبل از تغییر نیاز باشد. در یک محیط تجاری و به صورت روزانه مورد استفاده قرار می گیرد ، باید هر شش ماه یکبار بررسی شود. اگر به شدت آلوده شده باشد باید آن را جایگزین کنید. در غیر این صورت ، باید یک بار در سال تغییر کند.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید