برای کسب اطلاعات کافی ازقیمت فیلتر کربن جاذب دوده برای صنایع مختلف از شرکت لیا قیفیلتر که طراح و سفتولیسازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

آیا فیلتر کربن دود را از بین می برد؟
فیلترهای هوای کربن می توانند در فیلترهای VOC از هوا مؤثر باشند. … برخی از گازهای موجود در دود سیگار یا آنهایی که با خشک کردن رنگ یا تمیز کردن مواد از بین می روند می توانند با فیلتر کربن از هوا خارج شوند. بنزن ، تولوئن ، زایلن و برخی ترکیبات کلر از جمله ترکیباتی هستند که ممکن است توسط فیلترهای کربن حذف شوند

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید