برای کسب اطلاعات کافی ازقیمت انواع فیلتر کربن اکتیو برای صنایع مختلف از شرکت لیا قیفیلتر که طراح و سفتولیسازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

آیا فیلترهای کربن فعال شده کار می کنند؟
فیلترهای هوای کربن فعال شده در چند منطقه می توانند مفید باشند. ترکیبات آلی فرار (VOC). فیلترهای هوای کربن می توانند در فیلترهای VOC از هوا مؤثر باشند. اینها مواد گازی هستند که بیشتر فیلترهای مکانیکی دیگر مانند فیلترهای HEPA قادر به لمس آن نیستند

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید