برای کسب اطلاعات کافی از خرید انواع فیلتر گلخانه برای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و خرخرسازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

آیا فیلترهای کربن ایمن هستند؟
فیلترهای آب کربن ایمن هستند ، به خصوص اگر برای شخص ثالث برای ایمنی مواد امتیاز داده شده باشد. کلیه فیلترهای کربن برای از بین بردن CTO (کلر ، طعم و بو) دارای امتیاز هستند و بلوک های کربن زیر میکرون آلودگی های دیگر مانند سرب یا کیست را از بین می برد.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید