برای کسب اطلاعات کافی از سفارش ساخت فیلتر هپابرای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و خرسازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

آیا فیلتر HEPA قابل شستشو است؟
یک فیلتر HEPA قابل شستشو باید حداقل ماهانه با آب شسته شود ، در حالی که گرفتن یک فیلتر دائمی غیر قابل شستشو باعث خراب شدن آن می شود. صافی قابل شستشو را بشویید تا آب به طور واضح در آن جریان یابد ، سپس بگذارید قبل از نصب مجدد آن کاملاً خشک شود

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید