برای کسب اطلاعات کافی از تولید فیلتر کربن اکتیو برای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و خرسازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

آیا فیلترهای کربن آب سرب را حذف می کنند؟
در بخش معدنی نیز همین موضوع وجود دارد. کربن فعال خود در لیست EPA به عنوان یک درمان ارجح فقط برای جیوه ظاهر می شود ، اما فیلترهای بلوک کربن نیز می توانند برای حذف سرب طراحی شوند. برخی از آنها NSF برای حذف سرب و از بین بردن آزبست تأیید شده اند

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید