برای کسب اطلاعات کافی از قیمت فیلتر هپا  برای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و خرسازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

چه موقع باید فیلتر تصفیه هوا را عوض کنم؟
برنامه جایگزینی فیلتر کلی
فیلترهای HEPA: باید هر 12 تا 18 ماه تعویض شود.
فیلترهای کربن: باید از سه تا شش ماه تعویض شود.
پیش فیلترها: باید هر 30 روز یکبار تمیز شود و هنگام فرسوده جایگزین شود.
فیلترهای دائمی: باید هر سه ماه یکبار تمیز شود و در صورت آسیب دیدن جایگزین شود.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید