برای کسب اطلاعات کافی از ققیمت فیلتر از نوع هپا برای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و خرسازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

آیا همه فیلترهای HEPA یکسان هستند؟
فیلترهای نوع HEPA
با این وجود ، آنها مجبور نیستند استانداردهای مشابه فیلترهای HEPA واقعی یا مطلق را رعایت کنند. بسیاری از فیلترهایی که به عنوان HEPA به فروش می رسند ممکن است فقط 85 تا 90 درصد از کل ذرات را به خود اختصاص دهند ، و این درصد حتی می تواند برای ذرات یک میکرون و پایین تر سقوط کند. این فیلترها شماره سریال نخواهند داشت

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید