برای کسب اطلاعات کافی قیمت فیلترهای کربنی فعال برای صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و تولید و سازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

آزمایش توانایی پنبه ، اسپون باند ، ذوب شده و کربن فعال به عنوان ماسک تنفسی را برای جذب گازهای سمی مانند COx ، NOx و SOx متمایز می کند. آمار آزمون با استفاده از آزمون ANOVA با سطح اطمینان 95٪ ، α = 5٪ است. نتایج نشان می دهد که ترکیب کربن فعال ، اسپون باند و ذوب فلز در مقایسه با ماسک های تنفسی ساخته شده از اسپون باند و ذوب (ماسک های جراحی) در جذب گازهای سمی مؤثر است.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید