برای کسب اطلاعات از خرید فیلتر هپا صنعتی صنایع مختلف از شرکت لیا فیلتر که طراح و تولید و سازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

آیا واقعاً به فیلتر HEPA احتیاج دارید؟
شما به فیلتر HEPA برای متوقف کردن گرد و غبار و ذرات گرده احتیاج ندارید ، زیرا اینها نسبتاً بسیار زیاد هستند. ... فیلتر HEPA بیشتر باکتریها ، پاتوژن ها ، اسپورهای میکروبی ، ذرات خاک ردیابی شده ، ذرات دوده احتراق ، مقداری غبار ساخت و برخی ذرات ویروس (که روی ذرات بزرگتر گیر کرده اند) را به دام می اندازد.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید