برای کسب اطلاعات قیمت فیلتر کمپرسور هوا از شرکت لیا فیلتر که طراح و تولید و سازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.


ما هزاران عنصر فیلتر کمپرسور هوا را از Atlas Copco تا Zeks حمل می کنیم. همه فیلترهای پس زمینه ما از مشخصات OEM ما بالاتر هستند و از آنجا که آنها با سربار فیلتر کمپرسور هوا با نام تجاری همراه نیستند ، فیلترهای ما می توانند در حالی که هنوز عملکردی برابر یا بهتر از عملکرد دارند ، پس انداز کنند.

درباره تصفیه کمپرسور هوا بیشتر بدانید: "چرا به تصفیه هوای فشرده نیاز است"

تصفیه هوا که تنفس می کنیم باعث آلودگی می شود. ذرات موجود در هوا ، آب ، میکروبها و گازهای شیمیایی وارد کمپرسور می شوند. در یک حالت این آلودگی ها متمرکز و مخرب تر می شوند

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید