برای کسب اطلاعاتقیمتفیلترکربنفعالگلخانهای که طراح و تولید و سازنده انواع تولیدی فیلترهای تولصنعتی است تماس حاصل نمایید.

فیلتر کربن چه کاری انجام می دهد؟
هنگام فیلتر کردن آب ، فیلترهای کربن ذغال بیشتر در از بین بردن کلر ، ذراتی مانند رسوبات ، ترکیبات آلی فرار (VOC) ، طعم و بو موثر هستند. آنها در از بین بردن مواد معدنی ، نمک ها و مواد معدنی محلول مثر نیستند.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید