برای کسب اطلاعاع از قیمت خرید فیلترکیسه ای غبارگیر که طراح و تولید و سازنده انواع تولیدی فیلترهای شرکت صنعتی است تماس حاصل نمایید.

چگونه افت فشار را در فیلتر کیسه محاسبه می کنید؟
افت فشار در یک صافی یا فیلتر را می توان با استفاده از دبی جریان سیستم و فاکتور Cv برای آن صافی یا فیلتر محاسبه کرد. به عنوان مثال ، صافی 1 "با ضریب Cv 8 در سیستم با دبی 16 گرم در دقیقه از دست دادن فشار psi 4 خواهد داشت: (8 16 16) 2 = 4

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید