برای کسب اطلاعاع ازفروش بگ فیلتر صنعتی که طراح و تولید و سازنده انواع تولیدی فیلترهای شرکت صنعتی است تماس حاصل نمایید.

فیلتر کیسه چگونه کار می کند؟
در خانه های شوکر مکانیکی ، کیسه های فیلتر لوله ای بر روی صفحه سلول در پایین کیسه خانه بسته می شوند و از تیرهای افقی در بالا معلق می شوند. گاز کثیف به قسمت زیر کیسه کیسه وارد می شود و از فیلتر عبور می کند و گرد و غبار در سطح داخلی کیسه ها جمع می شود

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید