رای کسب اطلاعاع از قیمت فیلترهای کربن ذغالی که طراح و تولید و سازنده انواع تولیدی فیلترهای شرکت صنعتی است تماس حاصل نمایید.

ایا فشار دادن یا کشیدن هوا از طریق فیلتر کربن بهتر است؟
فیلترهای Can-Lite همراه با فیلترهای پیش فیلتر هستند تا گرد و غبار ، کپک و ذرات دیگر از گرفتگی ذغال فعال در خود فیلتر جلوگیری کنند ، بنابراین شما باید هوا را از طریق فیلتر بکشید تا هوا را به داخل آن فشار دهید. بسته به اندازه عملکرد رشد ممکن است طرفداران تأمین و اگزوز داشته باشید

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید