برای کسب اطلاعاع از قیمت فیلتر های کربن برای تصفیه هوا که طراح و تولید و سازنده انواع تولیدی فیلترهای شرکت صنعتی است تماس حاصل نمایید

آیا هنگام خاموش شدن چراغ باید فن خود را روشن بگذارم؟
مثل همیشه ، هم فن های اگزوز و هم نوسانات باید در ساعتهای روشن کار کنند. ... در صورت داشتن 2-3 فن نوسانی ، 1 فن ورودی و 1 فن اگزوز ، فن های نوسانی را برای کل دوره تاریک روشن نگه دارید. و بعد از 1 ساعت خاموش شدن چراغ سایر طرفداران را خاموش کنید. آیا می توانید چادر رشد خود را باز بگذارید؟
از لحاظ تئوری ، بله ، می توانید آن را باز نگه دارید. اما دلیل کل من در چادر این است که قادر به کنترل بیشتر متغیرها هستیم ، نه همه آنها. شما گیاهان خود را به روی هر آنچه در آن اتاق است باز می کنید

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید