برای کسب اطلاعاع  ازتولید فلیترهای صنعتی پارچه ای مختلف می توانید از شرکت لیا فیلتر خرید نمایید.

فیلتر کیسه چگونه کار می کند؟
گاز یا هوای مملو از گرد و غبار از طریق قیف ها وارد محوطه کیسه می شود و به محفظه کیسه هدایت می شود. گاز از داخل کیسه ها کشیده می شود ، چه از داخل و چه از خارج بسته به روش تمیز کردن ، و یک لایه گرد و غبار روی سطح رسانه فیلتر تجمع می یابد تا هوا دیگر نتواند از طریق آن حرکت کند.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید