برای کسب اطلاعاع  از قیمت فیلتر کربن اکتیو گلخانه  می توانید از شرکت لیا فیلتر خرید نمایید.

هنگام فیلتر کردن آب ، فیلترهای کربن ذغال بیشتر در حذف کلر ، ذراتی مانند رسوبات ، ترکیبات آلی فرار (VOC) ، طعم و بو موثر هستند. آنها در از بین بردن مواد معدنی ، نمک ها و مواد معدنی محلول مثر نیستند.فیلترهای کربن فعال موجود در دستگاه های تصفیه هوا یا فیلترهای هوا تهویه مطبوع مناسب برای به دام انداختن ذرات کمتر از 0.3 میکرومتر اندازه ، مانند دود تنباکو ، بخار روغن پخت و پز ، باکتری ها ، ویروس ها و ترکیبات آلی فرار هستند

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید